UPSC Hindi Literature Optional Notes

May 10 • General • 3486 Views • No Comments on UPSC Hindi Literature Optional Notes

UPSC Hindi Literature Optional Notes

1.Drishti IAS Hindi literature Notes
2.Ignou Hindi Literature Notes
3.Kabeer –Param anand Srivastav
4.Khadi boli ka prarambhik swaroop – Nilesh Jain
5.Aadhunik sahitya ki pravritiyan – Namavar sinha
6.Mohan raakesh aur ashadh ka ek din –Gireesh rastogi
7.Prasāda aura śkandgupta – Dr. Rēvatīramana
8.Triveni – Acharya Ramachandra Shukla
9.Mahaabhoj mulyankan ke paripekshy – Sadaanand shaahee
10.Kabeer ke sabad – Dr. Sukadev Sinha
11.Jaayasee aakalan ke aayaam- Sadanand shaahee
12 Niraala rachita raam kee shakti pooja bhaashy –Dr. surya prasaad dikshit

UPSC Notes Pdf

        1.Drishti IAS Hindi literature Notes By Vikash Divyakirti

Author – Vikash Divyakirti
Price Hard Copy  Copy – 350

Drishti Hindi Literature Notes 

        2.Ignou Hindi Literature Notes

Author – Ignou

          3.Kabeer –Param Anand Srivastav

Author – Param Anand Srivastav
Price Soft Copy – 99

        4.Khadi Boli ka Prarambhik Swaroop – Nilesh Jain

Author – Nilesh Jain

Best Ias Coaching in Delhi

        5. Aadhunik sahitya ki pravritiyan – Namavar sinha

Author – Namaver sinha
Price Soft Copy
ISBN-10: 8127263028
ISBN-13: 978-9352210213

        6.Mohan Raakesh aur Ashadh Ka Ek din –Gireesh Rastogi

Author – Gireesh Rastogi
Price Soft Copy
ISBN-10: 8127263028
ISBN-13: 978-8127263027

Best UPSC Coaching in Hyderabad

Tell us Your Queries, Suggestions and Feedback

Your email address will not be published.

« »