सीबीएसई कक्षा 10 व्या बोर्डाची परीक्षा 2018 साठी इंग्रजी भाषेचे चिन्हांकन योजना

Dec 16 • Board Exam, CBSE • 1269 Views • No Comments on सीबीएसई कक्षा 10 व्या बोर्डाची परीक्षा 2018 साठी इंग्रजी भाषेचे चिन्हांकन योजना

सीबीएसई कक्षा 10 व्या बोर्डाची परीक्षा 2018 साठी इंग्रजी भाषेचे चिन्हांकन योजना

Marking scheme Blue Print and Sample Paper of English For students appearing for CBSE board exam which is scheduled in 1 st week of March 2018.


9 वर्षेानंतर 2018 मध्ये दहावीसाठी बोर्ड परीक्षा आयोजित करणे आहे मार्च 2018 च्या पहिल्या आठवड्यापासून 2018 च्या परीक्षणाचे नियोजन केले जात आहे.
सीबीएसईने इंग्लिश अ च्या मार्किंग स्कीमची एक भाषा म्हणून प्रकाशित केली आहे. Total Marks of Questions : 80प्रश्नांची एकूण गुणसंख्या: 80 Sections of English बोर्डाच्या परीक्षेत इंग्लिशचे विभाग आहेत

  1. Comprehensions
  2. Grammar
  3. Litrature
  4. Writing skills

अनसेन पॅसेज विभागात तीन प्रश्न असतील.

2 चे प्रश्न असतील तर 4 गुण असतील.

सर्व 3 प्रकारचे प्रश्न असू शकतात किंवा त्यात निवडण्यासाठी अंतर्गत पर्याय असू शकत नाहीत

उप प्रश्न किंवा अंतर्गत प्रश्न 1,2,4 अंकांवरून अपेक्षित केले जाऊ शकतात.

ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE SAMPLE PAPER FOR (CLASS X 2017-18

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE MARKING SCHEME for CLASS X

विभागMarks
Section A of English A Reading 20
Section B of English A Writing & Grammar 30
Section C of English A Literature 30
Total 80

Tell us Your Queries, Suggestions and Feedback

Your email address will not be published.

« »